Nápověda pro BlackBerry Curve 9380

background image

BlackBerry Curve 9380 Smartphone

Verze: 7.1

Uživatelská příručka

background image

Vydáno: 2012-09-20

SWD-20120920102955449

background image

Obsah

Rychlá nápověda .......................................................................................................................................... 9

Začínáme: Váš smartphone .......................................................................................................................... 9
Populární témata ........................................................................................................................................ 28
Populární tipy ............................................................................................................................................. 33
Odstraňování běžných problémů ................................................................................................................ 42

Tipy a klávesové zkratky ............................................................................................................................. 47

Tipy: Rychlé provádění úkonů ..................................................................................................................... 47
Tipy: Prodloužení životnosti baterie ............................................................................................................. 48
Tipy: Hledání aplikací ................................................................................................................................. 49
Tipy: Uvolnění paměti pro hudbu, obrázky, videa a soubory ......................................................................... 50
Tipy: Uvolnění paměti pro optimalizaci výkonu smartphonu ......................................................................... 51
Tipy: Aktualizace softwaru .......................................................................................................................... 52
Tipy: Ochrana informací ............................................................................................................................. 53
Tipy: Správa indikátorů ............................................................................................................................... 53
Klávesové zkratky: Telefon .......................................................................................................................... 54
Klávesové zkratky: Psaní pomocí klávesnice na dotykové obrazovce. ........................................................... 55
Klávesové zkratky: Média ............................................................................................................................ 56
Odstraňování problémů: Klávesové zkratky ................................................................................................. 57

Telefon ....................................................................................................................................................... 58

Jak na to: Telefon ....................................................................................................................................... 58
Odstraňování problémů: Telefon ................................................................................................................. 77

Hlasové příkazy .......................................................................................................................................... 81

Jak na to: Hlasové příkazy ........................................................................................................................... 81
Odstraňování problémů: Hlasové příkazy .................................................................................................... 83

Zprávy ........................................................................................................................................................ 85

Jak na to: Aplikace Zprávy .......................................................................................................................... 85

background image

Odstraňování problémů: Aplikace Zprávy .................................................................................................. 122

Soubory a přílohy ...................................................................................................................................... 129

Jak na to: Soubory .................................................................................................................................... 129
Odstraňování problémů: Soubory .............................................................................................................. 136

Média ...................................................................................................................................................... 137

Jak na to: Média ....................................................................................................................................... 137
Odstraňování problémů s médii ................................................................................................................ 156

Vyzváněcí tóny, zvuky a výstrahy ............................................................................................................... 160

Jak na to: Vyzváněcí tóny, zvuky a výstrahy ............................................................................................... 160
Odstraňování problémů: Vyzváněcí tóny, zvuky a výstrahy ......................................................................... 164

Prohlížeč .................................................................................................................................................. 165

Jak na to: Prohlížeč .................................................................................................................................. 165
Odstraňování problémů: Prohlížeč ............................................................................................................ 179

Kalendář .................................................................................................................................................. 181

Jak na to: Kalendář ................................................................................................................................... 181
Odstraňování problémů: Kalendář ............................................................................................................ 190

Kontakty .................................................................................................................................................. 192

Jak na to: Kontakty ................................................................................................................................... 192
Odstraňování problémů: Kontakty ............................................................................................................. 202

Hodiny ..................................................................................................................................................... 203

Jak na to: Hodiny ...................................................................................................................................... 203
Odstraňování problémů: Hodiny ............................................................................................................... 207

Úkoly a poznámky .................................................................................................................................... 208

Vytvoření úkolu nebo poznámky ................................................................................................................ 208
Odesílání úkolu nebo poznámky ............................................................................................................... 208
Změna nebo odstranění úkolu nebo poznámky ......................................................................................... 208
Změna stavu úkolu ................................................................................................................................... 209

background image

Skrytí dokončených úkolů ......................................................................................................................... 209
Zobrazení úkolů v kalendáři ...................................................................................................................... 209
Synchronizace úkolů a poznámek ............................................................................................................. 210
Informace o kategoriích ............................................................................................................................ 212
Třídění kontaktů, úkolů nebo poznámek ................................................................................................... 212
Vytvoření kategorie pro kontakty, úkoly nebo poznámky ............................................................................ 212
Vypnutí výzvy zobrazované před odstraněním položek ............................................................................... 213

Zadávání .................................................................................................................................................. 214

Jak na to: Zadávání ................................................................................................................................... 214
Odstraňování problémů: Zadávání ............................................................................................................ 223

Klávesnice ............................................................................................................................................... 225

Jak na to: Klávesnice ................................................................................................................................ 225

Jazyk ....................................................................................................................................................... 229

Jak na to: Jazyk ........................................................................................................................................ 229
Odstraňování problémů: Jazyk .................................................................................................................. 231

Zobrazení na obrazovce ............................................................................................................................ 232

Jak na to: Zobrazení na obrazovce ............................................................................................................ 232
Odstraňování problémů: Zobrazení na obrazovce ...................................................................................... 237

Technologie GPS ...................................................................................................................................... 239

Jak na to: Technologie GPS ...................................................................................................................... 239
Odstraňování problémů: Technologie GPS ................................................................................................ 241

Kompas ................................................................................................................................................... 242

Jak na to: Kompas .................................................................................................................................... 242

Mapy ....................................................................................................................................................... 244

Jak na to: Mapy ........................................................................................................................................ 244
Přizpůsobení: Mapy .................................................................................................................................. 248
Odstraňování problémů: Mapy .................................................................................................................. 250

background image

Aplikace ................................................................................................................................................... 251

Jak na to: Aplikace ................................................................................................................................... 251
Odstraňování problémů: Aplikace ............................................................................................................. 253

Účet BlackBerry ID ................................................................................................................................... 257

Jak na to: Účet Účet BlackBerry ID ........................................................................................................... 257

BlackBerry Device Software ...................................................................................................................... 259

Jak na to: BlackBerry Device Software ...................................................................................................... 259
Odstraňování problémů: BlackBerry Device Software ................................................................................ 261

Správa připojení ....................................................................................................................................... 263

Mobilní síť ................................................................................................................................................ 263
Technologie Wi-Fi ..................................................................................................................................... 270

Režim Mobile Hotspot .............................................................................................................................. 280

Jak na to: Režim Mobile Hotspot ............................................................................................................... 280
Odstraňování problémů: Režim Mobile Hotspot ........................................................................................ 283

Technologie Bluetooth ............................................................................................................................. 285

Jak na to: Technologie Bluetooth .............................................................................................................. 285
Odstraňování problémů: Technologie Bluetooth ........................................................................................ 293

Technologie NFC ...................................................................................................................................... 297

Jak na to: Technologie NFC ...................................................................................................................... 297
Odstraňování problémů: Technologie NFC ................................................................................................ 303

Server médií ............................................................................................................................................. 305

Jak na to: Server médií ............................................................................................................................. 305

Inteligentní příslušenství ........................................................................................................................... 307

Informace o aplikaci Inteligentní příslušenství ........................................................................................... 307
Nastavení nové dokovací kolébky .............................................................................................................. 307
Změna profilu dokovací kolébky ................................................................................................................ 308
Odstranění uloženého profilu dokovací kolébky ......................................................................................... 308

background image

Napájení a baterie .................................................................................................................................... 309

Jak na to: Napájení a baterie ..................................................................................................................... 309
Odstraňování problémů: Napájení a baterie .............................................................................................. 313

Úložný prostor a paměťové karty ............................................................................................................... 314

Jak na to: Úložný prostor a paměťové karty ............................................................................................... 314
Odstraňování problémů: Úložný prostor a paměťové karty ......................................................................... 320

Hledání .................................................................................................................................................... 322

Jak na to: Vyhledávání .............................................................................................................................. 322
Odstraňování problémů: Vyhledávání ........................................................................................................ 327

Zabezpečení ............................................................................................................................................ 328

Jak na to: Zabezpečení ............................................................................................................................. 328
Odstraňování problémů: Zabezpečení ....................................................................................................... 359

Knihy služeb a diagnostické zprávy ........................................................................................................... 361

Spuštění, zobrazení, odeslání nebo odstranění hlášení diagnostiky ............................................................ 361
Přijetí, odstranění nebo obnovení knihy služeb .......................................................................................... 361
Nastavení výchozího příjemce hlášení diagnostiky ..................................................................................... 362
Zjištění čísla modelu smartphonu a verze systému BlackBerry Device Software ......................................... 362
Nelze spustit nebo odeslat hlášení diagnostiky .......................................................................................... 363

Synchronizace ......................................................................................................................................... 364

Jak na to: Synchronizace .......................................................................................................................... 364
Odstraňování problémů: Synchronizace .................................................................................................... 367

Možnosti přístupu ..................................................................................................................................... 369

Jak na to: Usnadnění přístupu .................................................................................................................. 369

Kalkulátor ................................................................................................................................................ 375

Použití kalkulátoru .................................................................................................................................... 375
Převody jednotek ..................................................................................................................................... 375

Glosář ...................................................................................................................................................... 376

background image

Právní upozornění .................................................................................................................................... 378