BlackBerry Curve 9380 - Změna rádiové stanice

background image

Změna rádiové stanice

Na domovské obrazovce klikněte na ikonu Média > FM rádio.
• Chcete-li změnit rozhlasovou stanici a přeladit na jinou, zvýrazněte pole pro ladění stanic a posuňte prstem doleva nebo

doprava na dotykové obrazovce.

• Další nebo předchozí rádiovou stanici vyhledáte kliknutím na ikonu nebo .

Uživatelská příručka

Média

154

background image

• Chcete-li přejít na konkrétní rádiovou stanici, klepněte na hodnotu frekvence rádiové stanice. V dialogovém okně

Naladit stanici změňte jednotlivé číslice posunutím prstu nahoru nebo dolů. Klikněte na možnost OK.