BlackBerry Curve 9380 - Informace o záložkách pro webové stránky

background image

Informace o záložkách pro webové stránky

Můžete přidat záložky často navštěvovaných webových stránek. Po přidání záložky můžete nastavit, zda má prohlížeč

pravidelně kontrolovat aktualizace webových stránek. Záložky, které byly od poslední návštěvy aktualizovány, budou

zobrazeny kurzívou.