BlackBerry Curve 9380 - Změna informací o připojení pro certifikační server

background image

Změna informací o připojení pro certifikační server

1.

Na domovské obrazovce nebo ve složce klikněte na ikonu Možnosti.

2.

Klikněte na možnost Zabezpečení > Rozšířená nastavení zabezpečení > Certifikační servery.

3.

Zvýrazněte certifikační server.

4.

Stiskněte klávesu

> Upravit.

5.

Změňte informace o připojení pro certifikační server.

6.

Stiskněte klávesu

> Uložit.