BlackBerry Curve 9380 - Vytvoření náhodného hesla

background image

Vytvoření náhodného hesla

1.

Na domovské obrazovce nebo ve složce Aplikace klikněte na ikonu Správce hesel.

2.

V případě potřeby změňte kritéria pro vytváření náhodných hesel provedením libovolné z následujících akcí:

• Stiskněte klávesu

> Možnosti. Změňte nastavení pole Délka.

• Stiskněte klávesu

> Možnosti. Zaškrtněte políčka Zahrnout písmena, Zahrnout číslice a Zahrnout

symboly nebo zrušte jejich zaškrtnutí.

3.

Stiskněte klávesu

> Nový.

4.

Stiskněte klávesu

> Náhodné heslo.

5.

Stiskněte klávesu

> Uložit.

Uživatelská příručka

Zabezpečení

334