Pomoć za BlackBerry Curve 9380

background image

BlackBerry Curve 9380 Smartphone

Verzija: 7.1

Korisnički priručnik

background image

Izdano: 2012-09-20

SWD-20120920102432805

background image

Sadržaj

Brza pomoć .................................................................................................................................................. 9

Osnovne upute: Vaš pametni telefon ............................................................................................................. 9
Popularne teme .......................................................................................................................................... 28
Popularni savjeti ......................................................................................................................................... 33
Rješavanje uobičajenih problema ............................................................................................................... 41

Savjeti i prečaci .......................................................................................................................................... 46

Savjeti: Brzi postupci .................................................................................................................................. 46
Savjeti: Duže trajanje baterije ...................................................................................................................... 47
Savjeti: Traženje aplikacija .......................................................................................................................... 48
Savjeti: Oslobađanje prostora za glazbu, slike, videozapise i datoteke .......................................................... 49
Savjeti: Oslobađanje prostora radi optimizacije rada pametnog telefona ...................................................... 50
Savjeti: Ažuriranje softvera .......................................................................................................................... 51
Savjeti: Zaštita podataka ............................................................................................................................. 51
Savjeti: Upravljanje indikatorima ................................................................................................................. 52
Prečaci: Telefon ......................................................................................................................................... 53
Prečaci: Unos teksta pomoću dodirne zaslonske tipkovnice ........................................................................ 54
Prečaci: Multimedija .................................................................................................................................. 55
Rješavanje problema: Prečaci ..................................................................................................................... 56

Telefon ....................................................................................................................................................... 57

Upute: Telefon ........................................................................................................................................... 57
Rješavanje problema: Telefon ..................................................................................................................... 75

Glasovne naredbe ...................................................................................................................................... 79

Upute: Glasovne naredbe ........................................................................................................................... 79
Rješavanje problema: Glasovne naredbe ..................................................................................................... 81

Poruke ....................................................................................................................................................... 83

Upute: Aplikacija Poruke ............................................................................................................................ 83

background image

Rješavanje problema: Aplikacija Poruke .................................................................................................... 119

Datoteke i privitci ..................................................................................................................................... 126

Upute: Datoteke ....................................................................................................................................... 126
Rješavanje problema: Datoteke ................................................................................................................ 133

Multimedija .............................................................................................................................................. 134

Upute: Multimedija .................................................................................................................................. 134
Rješavanje problema: Multimedija ............................................................................................................ 153

Zvukovi, zvukovi zvona i upozorenja .......................................................................................................... 157

Upute: Zvukovi, zvukovi zvona i upozorenja ............................................................................................... 157
Rješavanje problema: Zvukovi, zvukovi zvona i upozorenja ........................................................................ 161

Preglednik ................................................................................................................................................ 162

Upute: Preglednik .................................................................................................................................... 162
Rješavanje problema: Preglednik .............................................................................................................. 176

Kalendar .................................................................................................................................................. 178

Upute: Kalendar ....................................................................................................................................... 178
Rješavanje problema: Kalendar ................................................................................................................ 187

Kontakti ................................................................................................................................................... 190

Upute: Kontakti ........................................................................................................................................ 190
Rješavanje problema: Kontakti ................................................................................................................. 200

Sat ........................................................................................................................................................... 201

Upute: Sat ................................................................................................................................................ 201
Rješavanje problema: Sat ......................................................................................................................... 204

Zadaci i podsjetnici .................................................................................................................................. 206

Stvaranje zadatka ili podsjetnika ............................................................................................................... 206
Slanje zadatka ili podsjetnika .................................................................................................................... 206
Promjena ili brisanje zadatka ili podsjetnika .............................................................................................. 206
Promjena statusa zadatka ........................................................................................................................ 207

background image

Sakrivanje dovršenih zadataka .................................................................................................................. 207
Prikaz zadataka u kalendaru ..................................................................................................................... 207
Sinkronizacija zadataka i podsjetnika ........................................................................................................ 208
Više o kategorijama .................................................................................................................................. 210
Kategorizacija kontakta, zadatka ili podsjetnika ........................................................................................ 210
Stvaranje kategorije za kontakte, zadatke ili podsjetnike ............................................................................ 211
Isključivanje odzivnika koji se prikazuje prije brisanja stavki ....................................................................... 211

Unos teksta .............................................................................................................................................. 212

Upute: Unos teksta .................................................................................................................................. 212
Rješavanje problema: Unos teksta ............................................................................................................ 221

Tipkovnica ............................................................................................................................................... 223

Upute: Tipkovnica .................................................................................................................................... 223

Jezik ........................................................................................................................................................ 227

Upute: Jezik ............................................................................................................................................. 227
Rješavanje problema: Jezik ...................................................................................................................... 229

Prikaz na zaslonu ..................................................................................................................................... 230

Upute: Prikaz na zaslonu .......................................................................................................................... 230
Rješavanje problema: Prikaz na zaslonu .................................................................................................... 235

GPS tehnologija ........................................................................................................................................ 236

Upute: GPS tehnologija ............................................................................................................................ 236
Rješavanje problema: GPS tehnologija ...................................................................................................... 238

Kompas ................................................................................................................................................... 239

Upute: Kompas ........................................................................................................................................ 239

Karte ........................................................................................................................................................ 241

Upute: Karte ............................................................................................................................................ 241
Prilagodba: Karte ..................................................................................................................................... 245
Rješavanje problema: Karte ...................................................................................................................... 247

background image

Aplikacije ................................................................................................................................................. 248

Upute: Aplikacije ...................................................................................................................................... 248
Rješavanje problema: Aplikacije ............................................................................................................... 250

BlackBerry ID ........................................................................................................................................... 255

Upute: BlackBerry ID ............................................................................................................................... 255

BlackBerry Device Software ...................................................................................................................... 257

Upute: BlackBerry Device Software .......................................................................................................... 257
Rješavanje problema: BlackBerry Device Software .................................................................................... 259

Upravljanje vezama .................................................................................................................................. 261

Mobilna mreža ......................................................................................................................................... 261
Wi-Fi tehnologija ...................................................................................................................................... 268

Način rada Mobilni hotspot ....................................................................................................................... 278

Upute: Način rada Mobilni hotspot ........................................................................................................... 278
Rješavanje problema: Način rada Mobilni hotspot ..................................................................................... 281

Bluetooth tehnologija ............................................................................................................................... 283

Upute: Bluetooth tehnologija .................................................................................................................... 283
Rješavanje problema: Bluetooth tehnologija .............................................................................................. 291

NFC tehnologija ........................................................................................................................................ 294

Upute: NFC tehnologija ............................................................................................................................ 294
Rješavanje problema: NFC tehnologija ...................................................................................................... 300

Poslužitelj za multimediju ......................................................................................................................... 302

Upute: Poslužitelj za multimediju .............................................................................................................. 302

Pametna dodatna oprema ........................................................................................................................ 305

Više o aplikaciji Pametna dodatna oprema ................................................................................................ 305
Postavljanje nove stanice .......................................................................................................................... 305
Promjena profila stanice ........................................................................................................................... 306
Brisanje spremljenog profila stanice ......................................................................................................... 306

background image

Napajanje i baterija .................................................................................................................................. 307

Upute: Napajanje i baterija ....................................................................................................................... 307
Rješavanje problema: Napajanje i baterija ................................................................................................. 311

Prostor za spremanje podataka i multimedijske kartice ............................................................................. 312

Upute: Prostor za spremanje podataka i multimedijske kartice .................................................................. 312
Rješavanje problema: Prostor za spremanje podataka i multimedijske kartice ........................................... 318

Pretraživanje ............................................................................................................................................ 320

Upute: Pretraživanje ................................................................................................................................. 320
Rješavanje problema: Pretraživanje .......................................................................................................... 324

Zaštita ...................................................................................................................................................... 326

Upute: Zaštita .......................................................................................................................................... 326
Rješavanje problema: Zaštita .................................................................................................................... 357

Servisne knjižice i dijagnostička izvješća ................................................................................................... 359

Pokretanje, prikaz, slanje ili brisanje dijagnostičkog izvješća ...................................................................... 359
Prihvaćanje, brisanje ili vraćanje servisne knjižice ..................................................................................... 359
Postavljanje zadanog primatelja dijagnostičkih izvješća ............................................................................. 360
Pronađite broj modela svog pametnog telefona i verziju programa BlackBerry Device Software .................. 360
Ne mogu pokrenuti ili poslati dijagnostičko izvješće ................................................................................... 361

Sinkronizacija ........................................................................................................................................... 362

Upute: Sinkronizacija ............................................................................................................................... 362
Rješavanje problema: Sinkronizacija ......................................................................................................... 365

Opcije pristupačnosti ................................................................................................................................ 367

Upute: Pristupačnost ............................................................................................................................... 367

Kalkulator ................................................................................................................................................ 373

Korištenje kalkulatora ............................................................................................................................... 373
Pretvaranje mjernih jedinica ..................................................................................................................... 373

Pojmovnik ................................................................................................................................................ 374

background image

Pravna napomena .................................................................................................................................... 376