BlackBerry Curve 9380 - Prikaz zadataka u kalendaru

background image

Prikaz zadataka u kalendaru

1.

Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Kalendar.

2.

Pritisnite tipku

> Opcije > Prikaz kalendara i akcija.

3.

Odaberite potvrdni okvir Prikaz zadataka.

4.

Korisnički priručnik

Kalendar

185

background image

Pritisnite tipku

> Spremi.