BlackBerry Curve 9380 Help

background image

BlackBerry Curve 9380 Smartphone

Versie: 7.1

Gebruikershandleiding

background image

Gepubliceerd: 2012-09-20

SWD-20120920104455148

background image

Inhoudsopgave

Snelle help ................................................................................................................................................... 9

Aan de slag: Uw smartphone ........................................................................................................................ 9
Populaire onderwerpen .............................................................................................................................. 28
Populaire tips ............................................................................................................................................. 33
Algemene problemen oplossen ................................................................................................................... 42

Tips en snelkoppelingen ............................................................................................................................. 47

Tips: sneller werken .................................................................................................................................... 47
Tips: de levensduur van de batterij verlengen .............................................................................................. 48
Tips: toepassingen zoeken .......................................................................................................................... 49
Tips: maak ruimte vrij voor uw muziek, afbeeldingen, video's en bestanden ................................................. 50
Tips: maak ruimte vrij om de prestaties van uw smartphone te optimaliseren ............................................... 51
Tips: De software bijwerken ........................................................................................................................ 52
Tips: uw gegevens beschermen .................................................................................................................. 53
Tips: indicatoren gebruiken ........................................................................................................................ 54
Snelkoppelingen: telefoon .......................................................................................................................... 55
Snelkoppelingen: typen met toetsenbord op het aanraakscherm ................................................................. 55
Snelkoppelingen: media ............................................................................................................................. 56
Problemen oplossen: Snelkoppelingen ....................................................................................................... 57

Telefoon ..................................................................................................................................................... 58

Hoe kan ik: Telefoon ................................................................................................................................... 58
Problemen oplossen: Telefoon .................................................................................................................... 77

Spraakopdrachten ..................................................................................................................................... 81

Hoe kan ik: Spraakopdrachten .................................................................................................................... 81
Problemen oplossen: Spraakopdrachten .................................................................................................... 83

Berichten ................................................................................................................................................... 85

Hoe kan ik: Berichtentoepassing ................................................................................................................ 85

background image

Problemen oplossen: Berichtentoepassing ............................................................................................... 123

Bestanden en bijlagen .............................................................................................................................. 130

Hoe kan ik: Bestanden ............................................................................................................................. 130
Problemen oplossen: Bestanden .............................................................................................................. 137

Media ...................................................................................................................................................... 139

Hoe kan ik: Media .................................................................................................................................... 139
Problemen oplossen: Media ..................................................................................................................... 158

Beltonen, geluiden en waarschuwingen .................................................................................................... 163

Hoe kan ik: Beltonen, geluiden en waarschuwingen .................................................................................. 163
Problemen oplossen: Beltonen, geluiden en waarschuwingen ................................................................... 167

Browser ................................................................................................................................................... 169

Hoe kan ik: Browser ................................................................................................................................. 169
Problemen oplossen: Browser .................................................................................................................. 183

Agenda .................................................................................................................................................... 185

Hoe kan ik: Agenda .................................................................................................................................. 185
Problemen oplossen: Agenda ................................................................................................................... 195

Contactpersonen ...................................................................................................................................... 197

Hoe kan ik: Contactpersonen .................................................................................................................... 197
Problemen oplossen: Contactpersonen ..................................................................................................... 207

Klok ......................................................................................................................................................... 209

Hoe kan ik: Klok ....................................................................................................................................... 209
Problemen oplossen: Klok ........................................................................................................................ 213

Taken en memo's ..................................................................................................................................... 214

Een taak of memo maken ......................................................................................................................... 214
Een taak of memo verzenden .................................................................................................................... 214
Een taak of memo wijzigen of verwijderen ................................................................................................. 214
De status van een taak wijzigen ................................................................................................................ 215

background image

Voltooide taken verbergen ........................................................................................................................ 215
Taken in de agenda weergeven ................................................................................................................. 215
Taken en memo's synchroniseren ............................................................................................................ 216
Informatie over categorieën ...................................................................................................................... 218
Een contactpersoon, taak of memo categoriseren ..................................................................................... 218
Een categorie maken voor contacten, taken of memo's ............................................................................. 219
De bevestigingsvraag uitschakelen die wordt weergegeven voorafgaand aan het verwijderen van berichten 219

Typen ...................................................................................................................................................... 220

Hoe kan ik: Typen ..................................................................................................................................... 220
Problemen oplossen: Typen ..................................................................................................................... 229

Toetsenbord ............................................................................................................................................. 231

Hoe kan ik: Toetsenbord ........................................................................................................................... 231

Taal ......................................................................................................................................................... 235

Hoe kan ik: Taal ....................................................................................................................................... 235
Problemen oplossen: Taal ........................................................................................................................ 237

Schermweergave ..................................................................................................................................... 238

Hoe kan ik: Schermweergave .................................................................................................................... 238
Problemen oplossen: Schermweergave .................................................................................................... 243

GPS-technologie ...................................................................................................................................... 245

Hoe kan ik: GPS-technologie .................................................................................................................... 245
Problemen oplossen: GPS-technologie ..................................................................................................... 247

Kompas ................................................................................................................................................... 248

Hoe kan ik: Kompas ................................................................................................................................. 248

Kaarten .................................................................................................................................................... 250

Hoe kan ik: Kaarten .................................................................................................................................. 250
Personaliseren: Kaarten ........................................................................................................................... 254
Problemen oplossen: Kaarten ................................................................................................................... 256

background image

Toepassingen ........................................................................................................................................... 257

Hoe kan ik: Toepassingen ......................................................................................................................... 257
Problemen oplossen: Toepassingen .......................................................................................................... 259

BlackBerry ID ........................................................................................................................................... 263

Hoe kan ik:BlackBerry ID .......................................................................................................................... 263

BlackBerry Device Software ...................................................................................................................... 265

Hoe kan ik: BlackBerry Device Software .................................................................................................... 265
Problemen oplossen: BlackBerry Device Software ..................................................................................... 267

Verbindingen beheren .............................................................................................................................. 269

Mobiel netwerk ........................................................................................................................................ 269
Wi-Fi-technologie ..................................................................................................................................... 276

De modus Mobile Hotspot ........................................................................................................................ 287

Hoe kan ik: de modus Mobile Hotspot ....................................................................................................... 287
Problemen oplossen: de modus Mobile Hotspot ........................................................................................ 290

Bluetooth-technologie .............................................................................................................................. 292

Hoe kan ik: Bluetooth-technologie ............................................................................................................ 292
Problemen oplossen: Bluetooth-technologie ............................................................................................. 300

NFC-technologie ...................................................................................................................................... 304

Hoe kan ik: NFC-technologie .................................................................................................................... 304
Problemen oplossen: NFC-technologie ..................................................................................................... 310

Mediaserver ............................................................................................................................................. 312

Hoe kan ik: Mediaserver ........................................................................................................................... 312

Slimme accessoires .................................................................................................................................. 314

Informatie over de toepassing Slimme accessoires .................................................................................... 314
Een nieuw dock instellen .......................................................................................................................... 314
Een dockprofiel wijzigen ........................................................................................................................... 315
Een opgeslagen dockprofiel verwijderen ................................................................................................... 315

background image

Vermogen en batterij ................................................................................................................................ 316

Hoe kan ik: Voeding en batterij ................................................................................................................. 316
Problemen oplossen: vermogen en de batterij ........................................................................................... 320

Opslagruimte en mediakaarten ................................................................................................................. 321

Hoe kan ik: Opslagruimte en mediakaarten ............................................................................................... 321
Problemen oplossen: Opslagruimte en mediakaarten ................................................................................ 328

Zoeken ..................................................................................................................................................... 330

Hoe kan ik: Zoeken ................................................................................................................................... 330
Problemen oplossen: Zoeken .................................................................................................................... 335

Beveiliging ............................................................................................................................................... 336

Hoe kan ik: Beveiliging ............................................................................................................................. 336
Problemen oplossen: Beveiliging .............................................................................................................. 368

Serviceboeken en diagnostische rapporten ............................................................................................... 370

Een diagnoserapport uitvoeren, weergeven, verzenden of verwijderen ....................................................... 370
Een serviceboek accepteren, verwijderen of herstellen .............................................................................. 370
Een standaardgeadresseerde instellen voor diagnoserapporten ................................................................ 371
Uw smartphonemodelnummer en versie van de BlackBerry Device Software opzoeken ............................. 371
Ik kan geen diagnoserapport uitvoeren of verzenden ................................................................................. 372

Synchronisatie ......................................................................................................................................... 373

Hoe kan ik: Synchronisatie ....................................................................................................................... 373
Problemen oplossen: Synchronisatie ........................................................................................................ 376

Opties voor toegankelijkheid ..................................................................................................................... 379

Hoe kan ik: Toegankelijkheid .................................................................................................................... 379

Rekenmachine ......................................................................................................................................... 385

Rekenmachine gebruiken ......................................................................................................................... 385
Eenheden omrekenen .............................................................................................................................. 385

Verklarende woordenlijst .......................................................................................................................... 386

background image

Wettelijke bepalingen ............................................................................................................................... 388