Pomoc usługi BlackBerry Curve 9380

background image

BlackBerry Curve 9380 Smartphone

Wersja: 7.1

Podręcznik użytkownika

background image

Opublikowano: 2012-11-16

SWD-20121116143536636

background image

Spis treści

Szybka pomoc .............................................................................................................................................. 9

Rozpoczęcie pracy: twój smartfon ................................................................................................................. 9
Popularne tematy ....................................................................................................................................... 28
Popularne wskazówki ................................................................................................................................. 33
Rozwiązywanie popularnych problemów ..................................................................................................... 41

Wskazówki i skróty ...................................................................................................................................... 46

Wskazówki: Szybkie wykonywanie zadań ..................................................................................................... 46
Wskazówki: Wydłużanie czasu pracy baterii ................................................................................................ 47
Wskazówki: Znajdowanie aplikacji ............................................................................................................... 48
Wskazówki: Zwalnianie miejsca na muzykę, zdjęcia, filmy i pliki ................................................................... 49
Wskazówki: Zwalnianie miejsca w celu zoptymalizowania wydajności smartfonu .......................................... 50
Porady: aktualizowanie oprogramowania .................................................................................................... 51
Wskazówki: Dbałość o bezpieczeństwo informacji ....................................................................................... 52
Wskazówki: Zarządzanie wskaźnikami ........................................................................................................ 52
Skróty: telefon ............................................................................................................................................ 53
Skróty: wpisywanie za pomocą ekranowej klawiatury dotykowej ................................................................... 54
Skróty: multimedia ..................................................................................................................................... 55
Rozwiązywanie problemów ze skrótami ....................................................................................................... 56

Telefon ....................................................................................................................................................... 57

Wskazówki: telefon ..................................................................................................................................... 57
Rozwiązywanie problemów: telefon ............................................................................................................. 76

Polecenia głosowe ...................................................................................................................................... 80

Informacje: Polecenia głosowe .................................................................................................................... 80
Rozwiązywanie problemów: Polecenia głosowe ........................................................................................... 82

Wiadomości ............................................................................................................................................... 84

Poradnik: aplikacja wiadomości .................................................................................................................. 84

background image

Rozwiązywanie problemów: aplikacja wiadomości ..................................................................................... 122

Pliki i załączniki ........................................................................................................................................ 128

Informacje: Pliki ....................................................................................................................................... 128
Rozwiązywanie problemów: pliki ............................................................................................................... 135

Multimedia ............................................................................................................................................... 136

Poradnik: Multimedia ............................................................................................................................... 136
Rozwiązywanie problemów z multimediami ............................................................................................... 155

Dzwonki, dźwięki i alarmy ......................................................................................................................... 159

Informacje: dzwonki, dźwięki i alarmy ....................................................................................................... 159
Rozwiązywanie problemów z dzwonkami, dźwiękami i alarmami ................................................................ 163

Przeglądarka ............................................................................................................................................ 164

Informacje: Przeglądarka .......................................................................................................................... 164
Rozwiązywanie problemów z przeglądarką ................................................................................................ 178

Kalendarz ................................................................................................................................................ 179

Informacje: Kalendarz .............................................................................................................................. 179
Rozwiązywanie problemów z kalendarzem ................................................................................................ 188

Kontakty .................................................................................................................................................. 190

Informacje: Kontakty ................................................................................................................................ 190
Rozwiązywanie problemów z kontaktami ................................................................................................... 200

Zegar ....................................................................................................................................................... 201

Informacje: Zegar ..................................................................................................................................... 201
Rozwiązywanie problemów z zegarem ....................................................................................................... 204

Zadania i notatki ....................................................................................................................................... 206

Tworzenie zadania lub notatki ................................................................................................................... 206
Przesyłanie zadania lub notatki ................................................................................................................. 206
Zmiana lub usunięcie zadania lub notatki ................................................................................................. 206
Zmiana stanu zadania .............................................................................................................................. 206

background image

Ukrywanie wykonanych zadań .................................................................................................................. 207
Wyświetlanie zadań w kalendarzu ............................................................................................................. 207
Synchronizacja zadań i notatek ................................................................................................................. 207
Kategorie — informacje ............................................................................................................................ 209
Podział kontaktów, zadań i notatek na kategorie ....................................................................................... 210
Tworzenie kategorii dla kontaktów, zadań lub notatek ............................................................................... 210
Wyłączanie monitu wyświetlanego przed usunięciem elementów .............................................................. 210

Pisanie ..................................................................................................................................................... 212

Informacje: pisanie ................................................................................................................................... 212
Rozwiązywanie problemów z pisaniem ...................................................................................................... 221

Klawiatura ................................................................................................................................................ 223

Informacje: Klawiatura .............................................................................................................................. 223

Język ....................................................................................................................................................... 227

Informacje: Język ..................................................................................................................................... 227
Rozwiązywanie problemów z językiem ...................................................................................................... 229

Ekran ....................................................................................................................................................... 230

Informacje: ekran ..................................................................................................................................... 230
Rozwiązywanie problemów: Ekran ............................................................................................................ 234

Technologia GPS ...................................................................................................................................... 236

Informacje: Technologia GPS .................................................................................................................... 236
Rozwiązywanie problemów z technologią GPS ........................................................................................... 238

Kompas ................................................................................................................................................... 239

Informacje: Kompas ................................................................................................................................. 239

Mapy ....................................................................................................................................................... 241

Informacje: Mapy ..................................................................................................................................... 241
Personalizacja: Mapy ............................................................................................................................... 245
Rozwiązywanie problemów z mapami ....................................................................................................... 247

background image

Aplikacje .................................................................................................................................................. 248

Informacje: Aplikacje ................................................................................................................................ 248
Rozwiązywanie problemów z aplikacjami .................................................................................................. 250

BlackBerry ID ........................................................................................................................................... 255

Jak: BlackBerry ID .................................................................................................................................... 255

BlackBerry Device Software ...................................................................................................................... 257

Informacje: Aktualizacja oprogramowania BlackBerry ............................................................................... 257
Rozwiązywanie problemów z oprogramowaniem BlackBerry Device Software ............................................ 259

Zarządzanie połączeniami ........................................................................................................................ 261

Sieć telefonii komórkowej ......................................................................................................................... 261
Technologia Wi-Fi ..................................................................................................................................... 268

Tryb mobilnego punktu aktywnego ........................................................................................................... 279

Informacje: Tryb mobilnego punktu aktywnego ......................................................................................... 279
Rozwiązywanie problemów: Tryb mobilnego punktu aktywnego ................................................................. 282

Technologia Bluetooth ............................................................................................................................. 284

Informacje: Technologia Bluetooth ........................................................................................................... 284
Rozwiązywanie problemów z technologią Bluetooth .................................................................................. 292

Technologia NFC ...................................................................................................................................... 296

Informacje: Technologia NFC ................................................................................................................... 296
Rozwiązywanie problemów z technologią NFC .......................................................................................... 302

Serwer multimediów ................................................................................................................................. 304

Poradnik: Serwer multimediów ................................................................................................................. 304

Inteligentne akcesoria .............................................................................................................................. 306

Aplikacja Inteligentne akcesoria — informacje .......................................................................................... 306
Konfiguracja nowej stacji dokującej .......................................................................................................... 306
Zmiana profilu dokowania ......................................................................................................................... 306
Usuwanie zapisanego profilu dokowania ................................................................................................... 307

background image

Zasilanie i akumulator .............................................................................................................................. 308

Informacje: Zasilanie i bateria ................................................................................................................... 308
Rozwiązywanie problemów: zasilanie i akumulator .................................................................................... 312

Pamięć masowa i karty multimedialne ...................................................................................................... 313

Informacje: Miejsce w pamięci urządzenia i karty multimedialne ............................................................... 313
Rozwiązywanie problemów: Pamięć masowa i karty multimedialne ........................................................... 319

Wyszukaj .................................................................................................................................................. 321

Informacje: Wyszukiwanie ........................................................................................................................ 321
Rozwiązywanie problemów: Wyszukiwanie ................................................................................................ 325

Zabezpieczenia ........................................................................................................................................ 326

Wskazówki: zabezpieczenia ...................................................................................................................... 326
Rozwiązywanie problemów z bezpieczeństwem ........................................................................................ 357

Rejestry usług i raporty diagnostyczne ...................................................................................................... 359

Generowanie, wyświetlanie, wysyłanie i usuwanie raportu diagnostycznego ............................................... 359
Akceptowanie, usuwanie i przywracanie rejestru usług .............................................................................. 359
Ustawianie domyślnego adresata raportów diagnostycznych ..................................................................... 360
Jak znaleźć numer modelu posiadanego smartfonu oraz wersję oprogramowania BlackBerry Device

Software ............................................................................................................................................. 360

Nie mogę przeprowadzić diagnostyki lub wysłać raportu diagnostycznego ................................................. 360

Synchronizacja ......................................................................................................................................... 362

Wskazówki: synchronizacja ....................................................................................................................... 362
Rozwiązywanie problemów z synchronizacją ............................................................................................. 365

Opcje dostępności .................................................................................................................................... 367

Informacje: Dostępność ............................................................................................................................ 367

Kalkulator ................................................................................................................................................ 373

Korzystanie z kalkulatora .......................................................................................................................... 373
Przeliczanie jednostek miary .................................................................................................................... 373

background image

Słownik pojęć ........................................................................................................................................... 374

Informacje prawne ................................................................................................................................... 376