BlackBerry Curve 9380 - Wiele numerów telefonów — informacje

background image

Wiele numerów telefonów — informacje

Jeśli ze smartfonem BlackBerry jest skojarzonych kilka numerów telefonów, można zmieniać numer pełniący rolę numeru

aktywnego. Ze smartfonem jest powiązanych wiele numerów telefonów, jeśli ma miejsce jedna z następujących sytuacji:
• Twój smartfon korzysta z karty SIM obsługującej więcej niż jeden numer telefonu.
• Twój dostawca usług bezprzewodowych skonfigurował smartfon do obsługi więcej niż jednego numeru telefonu.
• Dostawca usług bezprzewodowych przekazał ci numer telefoniczny, a twoja firma przekazała ci numer telefoniczny

BlackBerry MVS Client.

Jeśli karta SIM obsługuje wiele numerów telefonów, można wykonywać połączenia jedynie z aktywnego numeru telefonu,

ale odbierać można połączenia na wszystkie numery. W trakcie prowadzenia rozmowy można otrzymywać jedynie

połączenia na aktywny numer telefonu, a połączenia na inne numery otrzymują sygnał zajętości lub są przekazywane do

poczty głosowej.
Jeśli twój dostawca usług bezprzewodowych skonfigurował smartfon do obsługi więcej niż jednego numeru telefonu, to

wszelkie połączenia mogą być wykonywane i odbierane wyłącznie przy użyciu aktywnego numeru. Połączenia na inne

numery telefonu otrzymują sygnał zajętości lub są przekazywane na pocztę głosową.
Jeśli dostawca usług bezprzewodowych przekazał ci numer telefonu, a twoja firma przekazała ci numer telefonu

BlackBerry MVS Client, połączenia możesz wykonywać jedynie przy użyciu aktywnego numeru, ale odbierać możesz

połączenia na wszystkie numery telefonu. W trakcie prowadzenia rozmowy możesz odbierać połączenia na wszystkie

numery telefonów.
Jeśli twój plan taryfowy usług bezprzewodowych obsługuje wysyłanie i odbieranie wiadomości tekstowych, to pierwszy

numer widoczny na rozwijanej liście znajdującej się na górze ekranu aplikacji telefonu jest numerem używanym do obsługi

tego typu wiadomości.
Możesz zmienić opcje połączenia oczekującego, przekazywania połączeń i poczty głosowej każdego numeru

telefonicznego skojarzonego ze smartfonem.

Podręcznik użytkownika

Telefon

71