BlackBerry Curve 9380 - Wyświetlanie jednego typu certyfikatów lub kluczy PGP

background image

Wyświetlanie jednego typu certyfikatów lub kluczy PGP

1.

Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.

2.

Kliknij Zabezpieczenia > Zaawansowane ustawienia zabezpieczeń > Certyfikaty lub klucze PGP.

3.

Naciśnij klawisz

.

4.

Kliknij jeden z następujących elementów menu:
• Pokaż certyfikaty osobiste
• Pokaż osobiste klucze PGP
• Pokaż certyfikaty innych
• Pokaż klucze PGP innych
• Pokaż certyfikaty CA
• Pokaż certyfikaty główne

Aby wyświetlić wszystkie certyfikaty w smartfonie BlackBerry, naciśnij klawisz

> Pokaż wszystkie certyfikaty.

Podręcznik użytkownika

Zabezpieczenia

339