Ajutor BlackBerry Curve 9380

background image

BlackBerry Curve 9380 Smartphone

Versiune: 7.1

Ghidul utilizatorului

background image

Published: 2012-11-16

SWD-20121116142357280

background image

Cuprins

Asistenţă rapidă ........................................................................................................................................... 9

Iniţiere: Telefonul dvs. smartphone ............................................................................................................... 9
Subiecte populare ...................................................................................................................................... 28
Sfaturi utilizate frecvent .............................................................................................................................. 33
Depanare obişnuită .................................................................................................................................... 41

Sfaturi şi scurtături ..................................................................................................................................... 46

Sfaturi: Simplificarea sarcinilor ................................................................................................................... 46
Sfaturi: Mărirea duratei de viaţă a bateriei ................................................................................................... 47
Sfaturi: Găsirea aplicaţiilor .......................................................................................................................... 48
Sfaturi: Eliberarea de spaţiu pentru muzică, imagini, clipuri video şi fişiere proprii ........................................ 49
Sfaturi: Eliberarea de spaţiu pentru optimizarea performanţei telefonului smartphone ................................. 50
Sfaturi: Actualizarea software-ului .............................................................................................................. 51
Sfaturi: Păstrarea în siguranţă a informaţiilor ............................................................................................... 52
Sfaturi: Administrarea indicatorilor ............................................................................................................. 52
Scurtături: Telefon ...................................................................................................................................... 53
Introducerea textului cu tastatura ecranului tactil ....................................................................................... 54
Scurtături: Media ....................................................................................................................................... 55
Depanare: Scurtături .................................................................................................................................. 56

Telefon ....................................................................................................................................................... 57

Cum se realizează: Telefon ......................................................................................................................... 57
Depanare: Telefon ...................................................................................................................................... 76

Comenzile vocale ....................................................................................................................................... 80

Cum se realizează: Comenzi vocale ............................................................................................................. 80
Depanare: Comenzi vocale ......................................................................................................................... 82

Mesajele .................................................................................................................................................... 84

Cum se realizează: Aplicaţia de mesaje ....................................................................................................... 84

background image

Depanare: Aplicaţia de mesaje ................................................................................................................. 122

Fişiere şi ataşamente ................................................................................................................................ 128

Cum se realizează: Fişiere ........................................................................................................................ 128
Depanare: Fişiere ..................................................................................................................................... 135

Media ...................................................................................................................................................... 137

Cum se realizează: Media ......................................................................................................................... 137
Depanare: Media ...................................................................................................................................... 156

Tonuri de apel, sunete şi alerte ................................................................................................................. 160

Cum se realizează: Tonuri de apel, sunete şi alerte .................................................................................... 160
Depanare: Tonuri de apel, sunete şi alerte ................................................................................................ 164

Browser ................................................................................................................................................... 165

Cum se realizează: Browser ...................................................................................................................... 165
Depanare: Browser .................................................................................................................................. 179

Calendar .................................................................................................................................................. 181

Cum se realizează: Calendar ..................................................................................................................... 181
Depanare: Calendar ................................................................................................................................. 191

Contacte .................................................................................................................................................. 193

Cum se realizează: Contacte ..................................................................................................................... 193
Depanare: Contacte ................................................................................................................................. 203

Ceas ........................................................................................................................................................ 204

Cum se realizează: Ceas ........................................................................................................................... 204
Depanare: Ceas ........................................................................................................................................ 207

Sarcini şi mementouri ............................................................................................................................... 209

Crearea unei sarcini sau a unui memento .................................................................................................. 209
Trimiterea unei sarcini sau a unui memento .............................................................................................. 209
Modificarea sau ştergerea unei sarcini sau a unui memento ...................................................................... 209
Modificarea stării unei sarcini ................................................................................................................... 210

background image

Ascunderea sarcinilor finalizate ................................................................................................................ 210
Afişarea sarcinilor în calendar ................................................................................................................... 210
Sincronizarea sarcinilor şi a mementourilor ............................................................................................... 210
Despre categorii ....................................................................................................................................... 212
Clasificarea unui contact, a unei sarcini sau a unui memento .................................................................... 213
Crearea unei categorii de contacte, sarcini sau mementouri ...................................................................... 213
Dezactivarea solicitării afişate înainte de a şterge articolele ....................................................................... 213

Introducerea textului ................................................................................................................................ 215

Cum se realizează: Introducere text .......................................................................................................... 215
Depanare: Introducere text ....................................................................................................................... 224

Tastatură ................................................................................................................................................. 226

Cum se realizează: Tastatură .................................................................................................................... 226

Limbă ...................................................................................................................................................... 230

Cum se realizează: Limbă ......................................................................................................................... 230
Depanare: Limbă ...................................................................................................................................... 232

Afişare ecran ............................................................................................................................................ 233

Cum se realizează: Afişare ecran .............................................................................................................. 233
Depanare: Afişare ecran ........................................................................................................................... 238

Tehnologia GPS ........................................................................................................................................ 239

Cum se realizează: Tehnologia GPS .......................................................................................................... 239
Depanare: Tehnologia GPS ....................................................................................................................... 241

Busolă ..................................................................................................................................................... 242

Cum se realizează: Busolă ........................................................................................................................ 242

Hărţi ........................................................................................................................................................ 244

Cum se realizează: Hărţi ........................................................................................................................... 244
Personalizare: Hărţi .................................................................................................................................. 248
Depanare: Hărţi ....................................................................................................................................... 250

background image

Aplicaţii .................................................................................................................................................... 251

Cum se realizează: Aplicaţii ...................................................................................................................... 251
Depanare: Aplicaţii ................................................................................................................................... 253

BlackBerry ID ........................................................................................................................................... 257

Cum se realizează: BlackBerry ID ............................................................................................................. 257

BlackBerry Device Software ...................................................................................................................... 259

Cum se realizează: BlackBerry Device Software ........................................................................................ 259
Depanare: BlackBerry Device Software ..................................................................................................... 261

Gestionarea conexiunilor .......................................................................................................................... 263

Reţeaua mobilă ........................................................................................................................................ 263
Tehnologie Wi-Fi ...................................................................................................................................... 270

Modul hotspot mobil ................................................................................................................................. 281

Cum se realizează: Mod hotspot mobil ...................................................................................................... 281
Depanare: Mod hotspot mobil ................................................................................................................... 284

Tehnologie Bluetooth ............................................................................................................................... 286

Cum se realizează: Tehnologia Bluetooth .................................................................................................. 286
Depanare: Tehnologia Bluetooth .............................................................................................................. 294

Tehnologia NFC ....................................................................................................................................... 298

Cum se realizează: Tehnologia NFC .......................................................................................................... 298
Depanare: Tehnologia NFC ....................................................................................................................... 304

Serverul media ......................................................................................................................................... 306

Cum se realizează: Server media .............................................................................................................. 306

Accesorii inteligente ................................................................................................................................. 308

Despre aplicaţia Accesorii inteligente ....................................................................................................... 308
Configurarea staţiilor noi ........................................................................................................................... 308
Schimbarea profilului unei staţii ................................................................................................................ 308
Ştergerea profilurilor de staţie salvate ....................................................................................................... 309

background image

Alimentare şi baterie ................................................................................................................................ 310

Cum se realizează: Alimentare şi baterie ................................................................................................... 310
Depanare: Alimentare şi baterie ............................................................................................................... 314

Spaţiul de stocare şi cardurile media ........................................................................................................ 315

Cum se realizează: Spaţiul de stocare şi cardurile media ........................................................................... 315
Depanare: Spaţiul de stocare şi cardurile media ........................................................................................ 321

Căutare .................................................................................................................................................... 323

Cum se realizează: Căutare ...................................................................................................................... 323
Depanare: Căutare ................................................................................................................................... 327

Securitate ................................................................................................................................................ 328

Cum se realizează: Securitate ................................................................................................................... 328
Depanare: Securitate ............................................................................................................................... 360

Registrele de servicii şi rapoartele de diagnosticare ................................................................................... 362

Rularea, vizualizarea, trimiterea sau ştergerea unui raport de diagnosticare .............................................. 362
Acceptarea, ştergerea sau restaurarea unui registru de servicii ................................................................. 362
Setarea unui destinatar implicit pentru rapoartele de diagnosticare ........................................................... 363
Găsirea numărului şi versiunii BlackBerry Device Software pentru modelul telefonului dvs. smartphone ..... 363
Nu pot rula sau trimite un raport de diagnosticare ..................................................................................... 364

Sincronizare ............................................................................................................................................. 365

Cum se realizează: Sincronizare ............................................................................................................... 365
Depanare: Sincronizare ............................................................................................................................ 368

Opţiuni de accesibilitate ........................................................................................................................... 370

Cum se realizează: Accesibilitate .............................................................................................................. 370

Calculator ................................................................................................................................................ 376

Utilizarea calculatorului ............................................................................................................................ 376
Conversia unei unităţi de măsură .............................................................................................................. 376

Glosar ...................................................................................................................................................... 377

background image

Notificare legală ....................................................................................................................................... 379