BlackBerry Curve 9380 - Activarea criptării

background image

Activarea criptării

Înainte de a începe: Pentru criptarea datelor de pe telefonul smartphone BlackBerry, trebuie să setaţi o parolă pentru
telefonul smartphone.
În funcţie de spaţiul de stocare disponibil, este posibil să nu puteţi cripta fişiere pe telefonul smartphone sau pe cardul
media.

Ghidul utilizatorului

Securitate

335

background image

Puteţi seta criptarea pentru a include sau a exclude contactele. Dacă activaţi criptarea pentru contacte şi primiţi un apel
când telefonul smartphone este blocat, informaţiile despre contact criptate nu sunt afişate pe ecran.

1.

În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.

2.

Faceţi clic pe Securitate > Criptare.

3.

Pentru a cripta datele şi fişierele din telefonul smartphone, în secţiunea Memorie dispozitiv, bifaţi caseta de validare

Criptare.

4.

Pentru a cripta fişiere care sunt stocate pe un card media, în secţiunea Card media, bifaţi caseta de validare Criptare

şi efectuaţi una dintre următoarele acţiuni:
• Pentru a cripta fişiere utilizând o cheie de criptare pe care o generează telefonul smartphone, modificaţi câmpul

Mod la Cheie dispozitiv.

• Pentru a cripta fişiere utilizând parola telefonului smartphone, modificaţi câmpul Mod la Parolă dispozitiv.
• Pentru a cripta fişiere utilizând o cheie de criptare şi parola telefonului smartphone, modificaţi câmpul Mod la

Parolă dispozitiv şi cheie dispozitiv.

5.

Apăsaţi tasta

> Salvare.

Pentru a opri criptarea datelor şi a fişierelor pe telefonul smartphone, în secţiunea Memorie dispozitiv, debifaţi caseta de
validare Criptare. Pentru a opri criptarea fişierelor pe cardul media, în secţiunea Card media, debifaţi caseta de validare
Criptare.
Informaţii înrudite

Despre criptarea fişierelor,

320