BlackBerry Curve 9380 - Email không hòa hợp qua mạng không dây

background image

Email không hòa hợp qua mạng không dây

Hãy thử thực hiện các thao tác sau đây:

• Hãy kiểm tra xem điện thoại thông minh BlackBerry của bạn có được kết nối với mạng không dây không.
• Hãy kiểm tra và bảo đảm rằng tính năng hòa hợp email được bật.
• Hòa hợp email theo cách thủ công.