BlackBerry Curve 9380 - Tắt lời nhắc hiển thị trước khi bạn xóa các mục nhập

background image

Tắt lời nhắc hiển thị trước khi bạn xóa các mục nhập

Bạn có thể tắt lời nhắc được hiển thị trước khi xóa tin nhắn, nhật ký cuộc gọi, số liên lạc, mục nhập lịch, tác vụ, ghi nhớ hoặc
mật khẩu.

1.

Trên màn hình chính, hãy nhấp vào biểu tượng ứng dụng của ứng dụng có hiển thị lời nhắc trước khi bạn xóa các mục.

2.

Bấm phím

> Tùy chn.

3.

Nếu cần, hãy nhấp vào Tùy Chn Chung.

4.

Bỏ chọn hộp chọn Xác nhn xóa.

5.

Hướng dẫn sử dụng

Điện thoại

73

background image

Bấm phím

> Lưu.