BlackBerry Curve 9380 - Một số tính năng không có trên điện thoại thông minh của tôi

background image

Một số tính năng không có trên điện thoại thông minh

của tôi

Tính khả dụng của một số tính năng trên điện thoại thông minh BlackBerry của bạn có thể bị ảnh hưởng bởi một số mục như
kiểu điện thoại thông minh và gói dịch vụ không dây.
Tùy thuộc vào gói dịch vụ nhắn tin của bạn, một số tính năng hoặc tùy chọn có thể không khả dụng trong tùy chọn tin nhắn
trên màn hình Sở thích email.
Nếu tài khoản email của bạn được kết hợp với một BlackBerry Enterprise Server, người quản trị của bạn có thể thêm các quy
định của chính sách CNTT vào điện thoại thông minh của bạn xác định những tính năng và cài đặt khả dụng và xem liệu bạn
có thể thêm hoặc cập nhật một ứng dụng. Nếu người quản trị của bạn tắt một tính năng hoặc cài một tùy chọn cho bạn, tùy
chọn đó có thể không hiển thị, hiển thị dưới dạng bị mờ, hoặc một chỉ báo khóa hiển thị bên cạnh trường tùy chọn.
Nếu điện thoại thông minh của bạn đã được kết hợp trước đó với một BlackBerry Enterprise Server và người quản trị không
xóa các quy định của chính sách CNTT khỏi điện thoại thông minh của bạn, bạn có thể sử dụng BlackBerry Desktop
Software để xóa các quy định của chính sách CNTT. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập vào

www.blackberry.com/btsc

đọc KB18998.
Để biết thêm thông tin về các tính năng khả dụng trên điện thoại thông minh của bạn, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ
không dây, người quản trị hoặc truy cập vào

www.blackberry.com/go/devices

.

Thông tin liên quan

Tính khả dụng của tính năng,

27