BlackBerry Curve 9380 - Giới thiệu về công nghệ Bluetooth trong chế độ Hotspot di động

background image

Giới thiệu về công nghệ Bluetooth trong chế độ Hotspot di động

Khi bạn bật chế độ Hotspot di động, điện thoại thông minh BlackBerry của bạn có thể sử dụng công nghệ Bluetooth để kết

nối với các thiết bị không dây, hoặc máy tính bảng BlackBerry PlayBook bằng BlackBerry Bridge. Khi bật chế độ Hotspot di

động, bạn chỉ có thể kết nối với các thiết bị Bluetooth với các cấu hình Rảnh tay, Tai nghe, Cổng nối tiếp và Mạng quay số

Bluetooth.
Thông tin liên quan

Cấu hình Bluetooth,

290